arso | mop | eionet-si | eea Choose the language     
Log in   
    
W-CDS
 Data sources
 Contacts
 Gemet
Narrowed content
Evroterm
GEMET - EIONET

  Term:   objection / ugovor, nasprotovanje
   Term in Evroterm
Description:
The act of a party who objects to some matter or proceeding in the course of a trial or an argument or reason urged by him in support of his contention that the matter or proceeding objected to is improper or illegal. (Source: BLACK)
Translation:
Dejanje stranke, ki ugovarja neki stvari, postopek med sojenjem, argument ali razlog, s katerim stranka podpre trditev, da je stvar ali postopek nepravilen ali nelegalen. (Vir: BLACK) Ugovor - izražanje stališča, ki nasprotuje izjavi, mnenju drugega. - v sodnih in upravnih postopkih: procesno dejanje stranke, v nekaterih primerih tudi pravno sredstvo. V pravdnem postopku - obrambna trditev toženca, s katero izpodbija trditve tožnika, ali trditev, s katero izpodbija procesne predpostavke pravde. Tudi pravno sredstvo zoper plačilni nalog. V izvršilnem postopku - pravno sredstvo dolžnika zoper sklep o izvršbi. V kazenskem postopku - procesno dejanje obdolženca, ali pravno sredstvo zoper obtožnico. V posebnih upravnih postopkih - izpodbijanje posameznih procesnih dejanj v nekaterih posebnih upravnih postopkih. (Vir: SPL)
Broader terms:
1. judicial system 
Translations:
 (Basque) : 
objekzio 
 (Bulgarian) : 
Възражение 
 (Czech) : 
námitka 
 (Danish) : 
indsigelse 
 (Dutch) : 
bezwaar 
 (English (United States)) : 
objection 
 (Estonian) : 
protest; vastuväide 
 (Finnish) : 
vastalause 
 (French) : 
objection 
 (German) : 
Einwendung 
 (Greek) : 
ένσταση/αντίρρηση 
 (Hungarian) : 
kifogás 
 (Italian) : 
obiezione 
 (Norwegian) : 
innsigelse 
 (Polish) : 
sprzeciw 
 (Portuguese) : 
objecções 
 (Russian) : 
возражение 
 (Slovak) : 
námietka 
 (Spanish) : 
objeción 
 (Swedish) : 
invändning 
Webmaster