arso | mop | eionet-si | eea Izberite jezik     
Prijava   
    
S-KPV
 Podatkovni viri
 Imenik okolja
 Besednjak - Gemet
Sorodne vsebine
Evroterm
GEMET - EIONET

  Vnesite kriterije za iskanje podatkovnega vira:
Ime podatkovnega vira:
Opis podatkovnega vira:
Upravljavec podatkovnega vira:
Ključna beseda: 
Vrsta upravljavca:
Vrsta vira:
Tematsko področje:
Jezik opisa:
  Seznam najdenih podatkovnih virov:
Število zadetkov: 460
(<< Predhodnih 10 zadetkov)
11. Barometri za obnovljive vire energije-EurObserv'ER  
12. Baza o snoveh, ki povzročajo tanjšanje ozonske plasti  
13. Baza podatkov o višinah morja  
14. Baza propadanja gozdov CLRTAP nivo 1  
15. Biotopi Slovenije CORINE  
16. Botanični vrt Univerze v Ljubljani  
17. Centralna Evidenca Prostorskih Podatkov (CEPP)  
18. Chvatalova zbirka metuljev (Lepidoptera)  
19. DIREKTIVA 2001/81/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 23. oktobra 2001 o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka  
20. DIREKTIVA 2002/49/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 25. junija 2002 o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa  

(Naslednjih 10 zadetkov >>)
Komentarji in predlogi