arso | mop | eionet-si | eea Izberite jezik     
Prijava   
    
S-KPV
 Podatkovni viri
 Imenik okolja
 Besednjak - Gemet
Sorodne vsebine
Evroterm
GEMET - EIONET
  Podatkovni vir:   Aplikacija ravnanje z odpadki - vloge
Področje: Vrsta vira: Jezik vira:
Odpadki Baza podatkov-Ostalo Slovenski
Dostopnost: Samo za uradno uporabo (državna uprava)
Spletni naslov(i):
Opis:
Baza vsebuje podake o osebah, ki ravnajo z odpadki in objektih za predelavo in odstranjevanje odpadkov.
Datum zajema opisa: Zadnja sprememba: Stanje zaključenosti vira:
13.11.2002 25.03.2003 V toku
Poročanje:
Geografsko območje: Sosednje države EU
Država: Slovenija
Merilo: GIS orodje: Uporabljen koordinatni sistem:
Časovni okvir: Ažuriranje:
31.12.1999 - tedensko
Format zapisa: Distribucijski medij:
MS Access splet
Podatki o kakovosti podatkovnega vira (Splošne opombe):
Pravna podlaga EU: 75/442/EEC: Council Directive of 15 July 1975 on waste, 91/689/EEC: Council Directive of 12 December 1991 on hazardous waste,75/439/EEC
Pozicijska natančnost (Dodatna pojasnila):
pozicijska natančnost 50 m
Tehnični podatki:
Podatki o skrbnikih:
1. Zvonka Špicar  ( Oseba za posredovanje podatkov )
Podatki o lastništvu:
1. Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO)  ( Tvorec podatkov )
Besede iz GEMETA:
1. odpadek
2. vrsta odpadkov
3. ponovna uporaba odpadkov
4. recikliranje/reciklaža odpadkov
Proste ključne besede:
Komentarji in predlogi