arso | mop | eionet-si | eea Izberite jezik     
Prijava   
    
S-KPV
 Podatkovni viri
 Imenik okolja
 Besednjak - Gemet
Sorodne vsebine
Evroterm
GEMET - EIONET
  Podatkovni vir:   Register naravnih vrednot
Področje: Vrsta vira: Jezik vira:
Narava Baza podatkov-Ostalo Slovenski
Dostopnost: Samo za uradno uporabo (državna uprava) ,  Dostop preko spleta brezplačno z geslom, ki ga pridobijo registrirani uporabniki
Spletni naslov(i): http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/...  (Iskanje)
Opis:
Register zajema naravne vrednote, ki so okoljsko opredeljene; narejen v GIS okolju, v ozadju je tudi atributni del (vsa naravna dediščina, minerali, fosili, jame ...) Podatkovni niz prikazuje prostorsko razporeditev točkovnih objektov naravnih vrednot (NV) v Sloveniji. Opisni podatki dopolnjujejo prostorsko opredelitev točkovnih elementov in območij NV, tako da za vsak element ali območje podaja ustrezne atributne opise, ki omogočajo različne analize, primerjalno vrednotenje, izdelavo seznama NV državnega pomena, izdelavo državnega plana in so v pomoč pri odločitvah pri posegih v prostor in za izdelavo naravovarstvenih usmeritev za varstvo naravnih vrednot.
Datum zajema opisa: Zadnja sprememba: Stanje zaključenosti vira:
13.11.2002 21.05.2008 V toku
Poročanje:
Geografsko območje: Sosednje države EU
Država: Slovenija
Merilo: GIS orodje: Uporabljen koordinatni sistem:
Časovni okvir: Ažuriranje:
01.01.1980 - 30.11.2002 tedensko
Format zapisa: Distribucijski medij:
ArcView ,  MS Access splet
Podatki o kakovosti podatkovnega vira (Splošne opombe):
Pozicijska natančnost (Dodatna pojasnila):
70 % s pozicijsko natančnostjo 50 m, 30 % pa 5 m
Tehnični podatki:
Podatki o skrbnikih:
1. Urša Mežan  ( Oseba za posredovanje podatkov )
2. Marko Simić  ( Za vsebino vira odgovorna oseba )
Podatki o lastništvu:
1. Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO)  ( Tvorec podatkov )
Besede iz GEMETA:
1. varstvo biotopa
2. ogrožena vrsta
3. pridobivanje podatkov
4. ohranjanje okolja
5. okoljska ocena (okoljski pregled)
6. ohranjanje/varstvo površin
7. pojavi na zemeljskem površju
8. ohranjanje pokrajine/krajine
9. izvajanje ukrepov za ohranjanje pokrajine/krajine
10. varstvo pokrajine/krajine

(Naslednjih 10 zadetkov >>)
Proste ključne besede:
Komentarji in predlogi