arso | mop | eionet-si | eea Izberite jezik     
Prijava   
    
S-KPV
 Podatkovni viri
 Imenik okolja
 Besednjak - Gemet
Sorodne vsebine
Evroterm
GEMET - EIONET
  Podatkovni vir:   Analiza odškodninskih zahtevkov za škodo, ki so jo povzročile živali zavarovanih prostoživečih živalskih vrst v letu 2010
Področje: Vrsta vira: Jezik vira:
Narava Dokument-Poročilo Slovenski
Dostopnost: Javno dostopen (splet, knjižnica)
Spletni naslov(i): http://www.arso.gov.si/narava/poro%C4%8D...  (Prenos)
Opis:
Na ARSO je bilo za leto 2010 obravnavanih 1.334 zadev, ki so vključevale 1.336 škodnih dogodkov, v okviru katerih se je uveljavljala pravica do izplačila odškodnine za škodo, ki so jo povzročile živali zavarovanih vrst v letu 2010. Obravnavanih je bilo tudi 36 odškodninskih zahtevkov, za katere je bilo ugotovljeno, da povzročitelj škode ni bil prepoznan kot zavarovana živalska vrsta. V odškodninskih zahtevkih so se uveljavljala povračila za škodo, ki so jo povzročile živali 24 zavarovanih vrst. Za 1.238 škodnih dogodkov je bilo v celoti ali delno odobreno izplačilo odškodnine v skupni višini 638.642,94 EUR. Zavrnjenih je bilo 96 zadev, ki so vkljucevale 98 škodnih dogodkov, in dodatnih 36 zadev, v katerih povzročitelj škode ni bil nedvoumno prepoznan.
Datum zajema opisa: Zadnja sprememba: Stanje zaključenosti vira:
20.07.2011 Zaključen
Poročanje:
Geografsko območje:
Država: Slovenija
Merilo: GIS orodje: Uporabljen koordinatni sistem:
Časovni okvir: Ažuriranje:
-
Format zapisa: Distribucijski medij:
pdf splet
Podatki o kakovosti podatkovnega vira (Splošne opombe):
Pozicijska natančnost (Dodatna pojasnila):
Tehnični podatki:
Podatki o skrbnikih:
1. Vesna Mielitz  ( Administrator metapodatkov )
2. Petra Ulamec  ( Avtor podatkovnega vira )
Podatki o lastništvu:
1. Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) 
Besede iz GEMETA:
Proste ključne besede:
rjavi medved, ris, volk
Komentarji in predlogi