arso | mop | eionet-si | eea Izberite jezik     
Prijava   
    
S-KPV
 Podatkovni viri
 Imenik okolja
 Besednjak - Gemet
Sorodne vsebine
Evroterm
GEMET - EIONET
  Podatkovni vir:   Analiza medvedov odvzetih iz narave in genetsko - molekularne raziskave populacije medveda v Sloveniji
Področje: Vrsta vira: Jezik vira:
Narava Projekt-Raziskava/popis Slovenski
Dostopnost: Javno dostopen (splet, knjižnica)
Spletni naslov(i): http://nfp-si.eionet.europa.eu/Dokumenti...  (Prenos)
Opis:
ZAKLJUČNO POROČILO II DEL: Analiza vsebine prebavil medvedov (URSUS ARCTOS L.) odvzetih iz narave v Sloveniji v letih 2006 – 2008. Rjavega medveda (Ursus arctos Linnaeus, 1758) je človek iztrebil na večjem delu njegove prvotne razširjenosti. V Evropi je popolnoma izginil iz Britanskega otočja in pretežnega dela Zahodne Evrope. Bolj ali manj izolirane populacije so se do danes ohranile predvsem na območjih gorskih masivov: Kantabrijske Alpe, Pireneji, Apenini, Alpe, Dinaridi, Pindos, Balkan, Karpati in Kavkaz. V nižinskih gozdovih ga najdemo v Fenoskandinaviji, Estoniji, Latviji, Belorusiji in evropskem delu Rusije. V zadnjih letih je opazno ponovno širjenje na nekatera območja nekdanje razširjenosti (npr. Švica, Nemčija, Francija), kar je pogosto v povezavi s ponovnimi naselitvami oziroma doselitvami (npr. v Italiji in Franciji). Po ocenah znaša število rjavih medvedov v Evropi okoli 25 000 živali (Linnell in sod., 2008). Raziskavo je omogočila Agencija Republike Slovenije za okolje.
Datum zajema opisa: Zadnja sprememba: Stanje zaključenosti vira:
15.07.2011 Zaključen
Poročanje:
Geografsko območje:
Država: Slovenija
Merilo: GIS orodje: Uporabljen koordinatni sistem:
Časovni okvir: Ažuriranje:
01.01.2006 - 31.12.2008
Format zapisa: Distribucijski medij:
pdf splet
Podatki o kakovosti podatkovnega vira (Splošne opombe):
Pozicijska natančnost (Dodatna pojasnila):
Tehnični podatki:
Podatki o skrbnikih:
1. Vesna Mielitz  ( Administrator metapodatkov )
Podatki o lastništvu:
1. Biotehniška fakulteta - Oddelek za biologijo  
Besede iz GEMETA:
Proste ključne besede:
Komentarji in predlogi