arso | mop | eionet-si | eea Izberite jezik     
Prijava   
    
S-KPV
 Podatkovni viri
 Imenik okolja
 Besednjak - Gemet
Sorodne vsebine
Evroterm
GEMET - EIONET
  Podatkovni vir:   Arhiv meteoroloških podatkov
Področje: Vrsta vira: Jezik vira:
Klimatologija/Meteorologija/Ozračje Baza podatkov-Podatki merjenj Slovenski
Dostopnost: Javno dostopen (splet, knjižnica)
Spletni naslov(i): http://meteo.arso.gov.si/met/sl/app/webm...  (Iskanje)
Opis:
Do arhivskih podatkov dostopamo preko gumba Arhiv nad karto Slovenije, kjer najprej sprejmemo Pogoje uporabe podatkov: "Vsaka objava, distribucija ali uporaba podatkov v komercialne namene brez dovoljenja Agencije Republike Slovenije za okolje je prepovedana. Objavljeni podatki nimajo nobenih pravnih učinkov in ne morejo biti predmet pravnega postopka. Vsi podatki so informativni, pri prepisu v arhiv in iz arhiva so mogoče napake. Kakovost podatkov celotnega arhiva se stalno preverja z novimi algoritmi, zato pogosto prihaja do popravkov." V spletnem arhivu so trenutno dostopni podatki merjenih in opazovanih vremenskih spremenljivk iz različnih tipov meteoroloških postaj od 1.1.1961 naprej. Vsa poročila in dnevnike opazovanj in meritev od leta 1850 naprej hranita arhiv Urada za meteorologijo in Arhiv Republike Slovenije. Poizvedujemo lahko po: • tipu podatkov: terminski, dnevni, mesečni, letni in letni podatki s prikazom po mesecih • tipu postaj: glavne meteorološke, klimatološke, padavinske • terminu: datum, mesec, leto ali obdobje. Dnevni podatki so omejeni na zadnje leto. Podatki za glavne meteorološke postaje se posodabljajo vsak dan, za ostale (klimatološke in padavinske) pa z mesečnim zamikom.
Datum zajema opisa: Zadnja sprememba: Stanje zaključenosti vira:
17.01.2011 V toku
Poročanje:
Geografsko območje: Evropa
Država: Slovenija
Merilo: GIS orodje: Uporabljen koordinatni sistem:
Časovni okvir: Ažuriranje:
01.01.1961 - mesečno
Format zapisa: Distribucijski medij:
html e-pošta ,  splet
Podatki o kakovosti podatkovnega vira (Splošne opombe):
Vsi podatki so informativni, pri prepisu v arhiv in iz arhiva so mogoče napake. Kakovost podatkov celotnega arhiva se stalno preverja z novimi algoritmi, zato pogosto prihaja do popravkov.
Pozicijska natančnost (Dodatna pojasnila):
Na eno ločno sekundo natančno.
Tehnični podatki:
Spletno aplikacijo poganja ACADEMA Application Server & WebMet.
Podatki o skrbnikih:
1. Aleška Bernot Pernarčič  ( Urednik podatkovnega vira )
2. Miha Demšar  ( Oseba za posredovanje podatkov )
3. Albert Kolar  ( Administrator metapodatkov )
4. Zorko Vičar  ( Urednik podatkovnega vira ,  Za vsebino vira odgovorna oseba )
Podatki o lastništvu:
1. Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) 
Besede iz GEMETA:
1. baza podatkov, podatkovna baza
2. informacija, informacije, podatki
3. meteorologija, vremenoslovje
4. mreža opazovalnih postaj
5. vreme
6. spreminjanje vremena
7. opazovanje vremena
Proste ključne besede:
Komentarji in predlogi