arso | mop | eionet-si | eea Izberite jezik     
Prijava   
    
S-KPV
 Podatkovni viri
 Imenik okolja
 Besednjak - Gemet
Sorodne vsebine
Evroterm
GEMET - EIONET
  Podatkovni vir:   REMIS Register nepremičnih virov onesnaževanja zraka v Sloveniji
Področje: Vrsta vira: Jezik vira:
Zrak Baza podatkov-Ostalo Slovenski
Dostopnost: Samo za uradno uporabo (državna uprava)
Spletni naslov(i):
Opis:
Podatkovna baza nepremičnih virov onesnaževanja zraka (termoelektrarne, industrija, daljinsko ogrevanje), ki služi vodenju upravnih postopkov (CO2 taksa), sprejemanja letnih poročil in obdelavi podatkov ter izdelavi analiz s področja emisij snovi v zrak.
Datum zajema opisa: Zadnja sprememba: Stanje zaključenosti vira:
01.01.1999 04.09.2002 Arhiv
Poročanje:
Geografsko območje: Sosednje države EU
Država: Slovenija
Merilo: GIS orodje: Uporabljen koordinatni sistem:
Časovni okvir: Ažuriranje:
01.01.1999 - 30.08.2002 letno
Format zapisa: Distribucijski medij:
MS Access
Podatki o kakovosti podatkovnega vira (Splošne opombe):
Pozicijska natančnost (Dodatna pojasnila):
Tehnični podatki:
Podatki o skrbnikih:
1. Jurij Fašing  ( Administrator metapodatkov ,  Oseba za posredovanje podatkov ,  Za vsebino vira odgovorna oseba )
Podatki o lastništvu:
1. Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO)  ( Tvorec podatkov )
Besede iz GEMETA:
1. emisije v zrak
2. onesnaženje zraka
3. ogljikov dioksid
4. emisijski faktor
5. industrijske emisija, emisije iz industrije
6. daljinsko ogrevanje
7. vir onesnaženja
Proste ključne besede:
Komentarji in predlogi