arso | mop | eionet-si | eea Izberite jezik     
Prijava   
    
S-KPV
 Podatkovni viri
 Imenik okolja
 Besednjak - Gemet
Sorodne vsebine
Evroterm
GEMET - EIONET
  Podatkovni vir:   Banka hidroloških podatkov - površinske vode
Področje: Vrsta vira: Jezik vira:
Vode Baza podatkov-Ostalo Slovenski
Dostopnost:
Spletni naslov(i):
Opis:
Podatki o pretokih, vodostajih, temperaturah vode ter koncentracijah suspendiranega materiala, merjenih na vodomernih postajah mreže državnega monitoringa površinskih voda (dnevne vrednosti).
Datum zajema opisa: Zadnja sprememba: Stanje zaključenosti vira:
18.09.2002 04.03.2003 V toku
Poročanje: Med-Hycos (Redno) ,  GRDC (Redno)
Geografsko območje: Sosednje države EU
Država: Slovenija
Merilo: GIS orodje: Uporabljen koordinatni sistem:
Časovni okvir: Ažuriranje:
31.12.1989 - 05.09.2002 letno
Format zapisa: Distribucijski medij:
ASCII ,  MS Word elektronska pošta ,  po dogovoru
Podatki o kakovosti podatkovnega vira (Splošne opombe):
Pozicijska natančnost (Dodatna pojasnila):
definirana mreža, pozicijska natančnost 50 m
Tehnični podatki:
Podatki o skrbnikih:
1. Marjan Bat  ( Administrator metapodatkov ,  Oseba za posredovanje podatkov )
Podatki o lastništvu:
1. Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO)  ( Tvorec podatkov )
Besede iz GEMETA:
1. rečni pretok
2. površinska voda
3. temperatura
4. vodostaj
Proste ključne besede:
Komentarji in predlogi