arso | mop | eionet-si | eea Izberite jezik     
Prijava   
    
S-KPV
 Podatkovni viri
 Imenik okolja
 Besednjak - Gemet
Sorodne vsebine
Evroterm
GEMET - EIONET
  Podatkovni vir:   Atlas ogroženih vrst dnevnih metuljev Slovenije
Področje: Vrsta vira: Jezik vira:
Narava Baza podatkov-Metapodatki Latinski ,  Slovenski
Dostopnost:
Spletni naslov(i):
Opis:
Vključuje podatke o razširjenosti 25 ogroženih vrst dnevnih metuljev Slovenije. Podatki zajemajo obdobje med leti 1920 in 1995. Zbrani so iz Lepidopteroške zbirke Biološkega inštituta ZRC SAZU, fizične zbirke Mate Hafnerja (Prirodoslovni muzej Slovenije), fizične zbirke Ivana Lešnika (privatna last), fizičnih zbirk 28 članov SEDŠM in popisnih obrazcev. Namen: prvič zbrati in objaviti podatke o ogroženih vrstah dnevnih metuljev Slovenije (izdelano v okviru projekta "Evropsko leto varstva narave 1995"), priprava in testiranje metodologije zbiranja in obdelave podatkov za Atlas
Datum zajema opisa: Zadnja sprememba: Stanje zaključenosti vira:
01.01.1996 06.12.2001 Zaključen
Poročanje:
Geografsko območje: Sosednje države EU
Država: Slovenija
Merilo: GIS orodje: Uporabljen koordinatni sistem:
Časovni okvir: Ažuriranje:
01.01.1920 - 31.12.1995 ni planirano
Format zapisa: Distribucijski medij:
MS Access disketa ,  papir
Podatki o kakovosti podatkovnega vira (Splošne opombe):
V podatkovnem viru je 3117 podatkov o razširjenosti 25 vrst dnevnih metuljev. Od tega je 90% primarnih podatkov in 10% sekundarnih. 40% podatkov o metuljih je iz obdobja 1990 do 1949, 43% med leti 1950 in 1989, 17% med leti 1990 in 1995. Podatkovni vir je v celoti financiran iz lastnih sredstev.
Pozicijska natančnost (Dodatna pojasnila):
Lokalitete so določene na nivoju kraja.
Tehnični podatki:
Podatkovni vir je urejen in delno vzdrževan. Vneseni podatki so preverjeni.
Podatki o skrbnikih:
1. Tatjana Čelik  ( Administrator metapodatkov )
Podatki o lastništvu:
1. Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU (BIJH ZRC SAZU)  ( Oseba za posredovanje podatkov ,  Tvorec podatkov )
Besede iz GEMETA:
1. ogrožena vrsta
2. vede o živih organizmih, biološke vede
3. znanstvene in tehnične informacije
4. taksonomija
5. zoologija
6. geolocirane (georeferencirane) informacije
Proste ključne besede:
Komentarji in predlogi