arso | mop | eionet-si | eea Izberite jezik     
Prijava   
    
S-KPV
 Podatkovni viri
 Imenik okolja
 Besednjak - Gemet
Sorodne vsebine
Evroterm
GEMET - EIONET
  Podatkovni vir:   Avtomatske meritve kakovosti zraka
Področje: Vrsta vira: Jezik vira:
Narava ,  Zrak Baza podatkov-Ostalo Slovenski
Dostopnost:
Spletni naslov(i): http://aq.arso.sigov.si/map/... 
Opis:
Polurni podatki z desetih ekološko meteoroloških postaj po Sloveniji. Na teh merilnih mestih potekajo meritve SO2, O3, dušikovih oksidov, CO, PM10 in meritve BTX.
Datum zajema opisa: Zadnja sprememba: Stanje zaključenosti vira:
19.09.2002 04.03.2003 V toku
Poročanje: GAW (Redno) ,  EIONET (Redno) ,  EMEP (Redno)
Geografsko območje: Sosednje države EU
Država: Slovenija
Merilo: GIS orodje: Uporabljen koordinatni sistem:
Časovni okvir: Ažuriranje:
31.12.2001 -
Format zapisa: Distribucijski medij:
ASCII CD
Podatki o kakovosti podatkovnega vira (Splošne opombe):
Pozicijska natančnost (Dodatna pojasnila):
pozicijska natančnost merilnih mest je 5 m
Tehnični podatki:
Podatki o skrbnikih:
1. Mateja Gjerek  ( Administrator metapodatkov ,  Oseba za posredovanje podatkov )
2. Anton Planinšek  ( Za vsebino vira odgovorna oseba )
Podatki o lastništvu:
1. Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO)  ( Tvorec podatkov )
Besede iz GEMETA:
1. monitoring ozračja, spremljanje stanja v ozračju
2. okoljski monitoring, spremljanje stanja v okolju
Proste ključne besede:
Komentarji in predlogi