arso | mop | eionet-si | eea Choose the language     
Log in   
    
W-CDS
 Data sources
 Contacts
 Gemet
Narrowed content
Evroterm
GEMET - EIONET

  Enter search criteria
Keyword:
|A |B |C |Č |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |Š |T |U |V |W |X |Y |Z |Ž
  List of found Environmental terms:
(<< Previous 10 hits >>)

Number of hits: 213
11. labour law  / delovna zakonodaja
12. labour market  / trg delovne sile
13. labour relations  / delovna razmerja, odnosi med delavci in delodajalci
14. lacquer  / lak
15. lagoon  / laguna
16. lagooning  / čiščenje z laguno
17. lake  / jezero
18. lake basin  / jezerska kotanja
19. lake pollution  / onesnaženje jezer
20. lamp  / luč, svetilka

(Next 10 hits >>)
Webmaster