arso | mop | eionet-si | eea Izberite jezik     
Prijava   
    
S-KPV
 Podatkovni viri
 Imenik okolja
 Besednjak - Gemet
Sorodne vsebine
Evroterm
GEMET - EIONET

  Izraz:   strupenost, toksičnost / toxicity
   Izraz v Evrotermu
Opis:
Stopnja nevarnosti za rastlinsko in živalsko življenje zaradi neke snovi. (Vir: LANDY)
Prevod:
The degree of danger posed by a substance to animal or plant life. (Source: LANDY)
Nadrejeni izrazi:
1. nevarnost za zdravje 
Povezani izrazi:
1. zastrupitev 
2. toksikološka ocena/presoja 
3. onesnaženje s strupenimi snovmi 
Podrejeni izrazi:
1. citotoksičnost 
2. ekotoksičnost 
3. strupenost rib 
4. nevrotoksičnost 
5. strupenost/toksičnost rastlin, fitotoksičnost 
6. toksičnost pesticidov 
7. genotoksičnost 
Prevodi izraza:
 (Basque) : 
toxikotasun 
 (Bulgarian) : 
Токсичност 
 (Czech) : 
toxicita 
 (Danish) : 
giftighed 
 (Dutch) : 
giftigheid 
 (English (United States)) : 
toxicity 
 (Estonian) : 
mürgisus, toksilisus 
 (Finnish) : 
myrkyllisyys 
 (French) : 
toxicité 
 (German) : 
Toxizität 
 (Greek) : 
τοξικότητα 
 (Hungarian) : 
toxicitás 
 (Italian) : 
tossicità 
 (Norwegian) : 
giftighet 
 (Polish) : 
toksyczność 
 (Portuguese) : 
toxicidade 
 (Russian) : 
токсичность 
 (Slovak) : 
toxicita 
 (Spanish) : 
toxicidad 
 (Swedish) : 
giftighet; toxicitet 
Komentarji in predlogi