arso | mop | eionet-si | eea Izberite jezik     
Prijava   
    
S-KPV
 Podatkovni viri
 Imenik okolja
 Besednjak - Gemet
Sorodne vsebine
Evroterm
GEMET - EIONET

  Izraz:   biotska raznovrstnost / biodiversity
   Izraz v Evrotermu
Opis:
1) Genska raznovrstnost: razlike med posameznimi primerki in med populacijami znotraj vrste; raznolikost vrst: različne vrste rastlin, živali in drugih oblik življenja na nekem območju; raznolikost združb ali ekosistemov: razlike življenjskih okolij, ki jih najdemo na nekem območju (npr. travišče, močvirje, gozd). 2) Splošni izraz, ki pokriva v celoti raznolikosti in spremenljivost v naravi. Obsega tri osnovne ravni delitve organizmov: gensko, glede na vrste, glede na ekosistem. Rastlinske in živalske vrste so najbolj prepoznavne enote biološke raznovrstnosti, tako je skrb javnosti najbolj namenjena ohranitvi raznolikosti vrst. (Vir: WRES / GILP96)
Prevod:
1) Genetic diversity: the variation between individuals and between populations within a species; species diversity: the different types of plants, animals and other life forms within a region; community or ecosystem diversity: the variety of habitats found within an area (grassland, marsh, and woodland for instance. 2) An umbrella term to describe collectively the variety and variability of nature. It encompasses three basic levels of organisation in living systems: the genetic, species, and ecosystem levels. Plant and animal species are the most commonly recognized units of biological diversity, thus public concern has been mainly devoted to conserving species diversity. (Source: WRES / GILP96)
Nadrejeni izrazi:
1. ekološki parameter 
Povezani izrazi:
1. genska raznovrstnost 
Prevodi izraza:
 (Basque) : 
biodibertsitate 
 (Bulgarian) : 
Биоразнообразие 
 (Czech) : 
diverzita biologická 
 (Danish) : 
biodiversitet 
 (Dutch) : 
biodiversiteit 
 (English (United States)) : 
biodiversity 
 (Estonian) : 
bioloogiline mitmekesisus, elustiku mitmekesisus 
 (Finnish) : 
elollisen luonnon monimuotoisuus 
 (French) : 
diversité biologique 
 (German) : 
Artenvielfalt 
 (Greek) : 
βιοποικιλότητα 
 (Hungarian) : 
biológiai sokféleség 
 (Italian) : 
biodiversità 
 (Norwegian) : 
biologisk mangfold 
 (Polish) : 
różnorodność biologiczna 
 (Portuguese) : 
biodiversidade 
 (Russian) : 
биоразнообразие 
 (Slovak) : 
biodiverzita 
 (Spanish) : 
biodiversidad 
 (Swedish) : 
biologisk mångfald; biologisk diversitet; biodiversitet 
Komentarji in predlogi