arso | mop | eionet-si | eea Izberite jezik     
Prijava   
    
S-KPV
 Podatkovni viri
 Imenik okolja
 Besednjak - Gemet
Sorodne vsebine
Evroterm
GEMET - EIONET

  Izraz:   bioakumulacija / bioaccumulation
   Izraz v Evrotermu
Opis:
1) Kopičenje onesnaževal v živih organizmih z neposrednim vnosom ali preko prehranjevalne verige. 2) Kopičenje snovi v organizmu, ki ni osnovna sestavina ali prehrana tega organizma. Ponavadi se nanaša na kopičenje kovin, vendar se lahko nanaša tudi na bioakumulacijo obstojnih umetnih snovi, kot npr. klorovih organskih spojin. Mnogi organizmi, npr. rastline, glive in bakterije, kopičijo kovine, če rastejo v raztopinah, ki jih vsebujejo. Proces se lahko koristno uporabi za prečiščevanje strupenih težkih kovin iz odpadnih voda ali kontaminiranega ozemlja. (Vir: WRIGHT)
Prevod:
1) The accumulation of pollutants in living organisms by direct adsorption or through food chains. 2) Accumulation by an organism of materials that are not an essential component or nutrient of that organism. Usually it refers to the accumulation of metals, but it can apply to bioaccumulation of persistent synthetic substances such as organochlorine compounds. Many organisms, such as plants, fungi and bacteria, will accumulate metals when grown in solutions containing them. The process can be employed usefully as a purification process to remove toxic heavy metals from waste water and contaminated land. (Source: WRIGHT)
Nadrejeni izrazi:
1. biogeokemijski cikel 
Povezani izrazi:
1. bioakumulacijsko onesnaževalo 
2. akumulacija onesnaževal 
Prevodi izraza:
 (Basque) : 
biometatze; bioakumulazio 
 (Bulgarian) : 
Бионатрупване 
 (Czech) : 
bioakumulace 
 (Danish) : 
bioakkumulation 
 (Dutch) : 
bio-accumulatie 
 (English (United States)) : 
bioaccumulation 
 (Estonian) : 
bioakumulatsioon 
 (Finnish) : 
kertyminen ympäristöön 
 (French) : 
bioaccumulation 
 (German) : 
Bioakkumulation 
 (Greek) : 
βιοσυσσώρευση 
 (Hungarian) : 
biológiai akkumuláció 
 (Italian) : 
bioaccumulo 
 (Norwegian) : 
bioakkumulering 
 (Polish) : 
bioakumulacja 
 (Portuguese) : 
bioacumulação 
 (Russian) : 
бионакопление 
 (Slovak) : 
bioakumulácia 
 (Spanish) : 
bioacumulación 
 (Swedish) : 
bioackumulation 
Komentarji in predlogi