arso | mop | eionet-si | eea Izberite jezik     
Prijava   
    
S-KPV
 Podatkovni viri
 Imenik okolja
 Besednjak - Gemet
Sorodne vsebine
Evroterm
GEMET - EIONET

  Izraz:   ohranjanje/varovanje tal / soil conservation
   Izraz v Evrotermu
Opis:
Gospodarjenje s prstjo za zaščito in zmanjšanje erozije ter vplivanjem na tanjšanje zaradi vetra in vode. Prst se pred propadom in izgubo obvaruje z uporabo v mejah njene zmožnosti, za varovanje in izboljšanje prsti pa so potrebni ohranitveni postopki. (Vir: MGH / LANDY)
Prevod:
Management of soil to prevent or reduce soil erosion and depletion by wind and water. Preservation of soil against deterioration and loss by using it within its capabilities; application of conservation practices needed for its protection and improvement. (Source: MGH / LANDY)
Nadrejeni izrazi:
1. ohranjanje okolja 
Prevodi izraza:
 (Basque) : 
lurzoruaren babes (IHO); lurzoruaren kontserbazio 
 (Bulgarian) : 
Консервация на почвите 
 (Czech) : 
ochrana půdy 
 (Danish) : 
beskyttelse af jordbunden 
 (Dutch) : 
bodembehoud 
 (English (United States)) : 
soil conservation 
 (Estonian) : 
mullakaitse 
 (Finnish) : 
maansuojelu 
 (French) : 
conservation du sol 
 (German) : 
Bodenschutz 
 (Greek) : 
συντήρηση εδαφών 
 (Hungarian) : 
talajvédelem 
 (Italian) : 
conservazione del suolo 
 (Norwegian) : 
jordvern 
 (Polish) : 
ochrona gleb 
 (Portuguese) : 
conservação do solo 
 (Russian) : 
сохранение почвы 
 (Slovak) : 
ochrana pôdy 
 (Spanish) : 
conservación del suelo 
 (Swedish) : 
markvård 
Komentarji in predlogi