arso | mop | eionet-si | eea Izberite jezik     
Prijava   
    
S-KPV
 Podatkovni viri
 Imenik okolja
 Besednjak - Gemet
Sorodne vsebine
Evroterm
GEMET - EIONET

  Izraz:   ocena tveganja / risk assessment
   Izraz v Evrotermu
Opis:
Kvalitativna in kvantitativna ocena za označitev tveganja, ki ga za človeško zdravje in/okolje sprožajo dejanja, prisotnost ali uporaba določenih snovi oziroma onesnaževal. (Vir: LEEa)
Prevod:
The qualitative and quantitative evaluation performed in an effort to define the risk posed to human health and/or the environment by an action or by the presence or use of a specific substance or pollutant. (Source: LEEa)
Nadrejeni izrazi:
1. varnost 
Povezani izrazi:
1. sprejemljiva raven tveganja 
2. vrednotenje 
3. tveganje 
4. ocena tehnologije 
Podrejeni izrazi:
1. varstvo pred nesrečami 
2. pripravljenost v primeru nesreč 
3. ocena okoljskega tveganja 
4. analiza tveganja 
5. izmenjava informacij o okoljskem tveganju 
6. zavest o tveganju 
7. zmanjševanje tveganja 
8. analiza varnosti 
9. študija varnosti 
10. ukrepi za preprečevanje okoljskih nesreč 
11. analiza naravnega tveganja 
12. izpostavljenost tveganju 
13. analiza nevarnosti 
Prevodi izraza:
 (Basque) : 
arriskuen ebaluazio 
 (Bulgarian) : 
Оценка на риска 
 (Czech) : 
hodnocení rizika 
 (Danish) : 
risikovurdering 
 (Dutch) : 
inschatting van het risico 
 (English (United States)) : 
risk assessment 
 (Estonian) : 
riski hindamine 
 (Finnish) : 
riskin arviointi, vastuun arvioiminen 
 (French) : 
évaluation du risque 
 (German) : 
Risikobewertung 
 (Greek) : 
εκτίμηση κινδύνου (κινδύνων) 
 (Hungarian) : 
kockázatértékelés 
 (Italian) : 
valutazione del rischio 
 (Norwegian) : 
risikovurdering 
 (Polish) : 
ocena ryzyka 
 (Portuguese) : 
avaliação de riscos 
 (Russian) : 
оценка риска 
 (Slovak) : 
posúdenie / vyhodnotenie rizík 
 (Spanish) : 
evaluación de riesgos 
 (Swedish) : 
riskvärdering; riskbedömning; miljöriskbedömning 
Komentarji in predlogi