arso | mop | eionet-si | eea Izberite jezik     
Prijava   
    
S-KPV
 Podatkovni viri
 Imenik okolja
 Besednjak - Gemet
Sorodne vsebine
Evroterm
GEMET - EIONET

  Izraz:   dušikovi oksidi / dušikovi oksidi
   Izraz v Evrotermu
Opis:
Oksidi, ki se tvorijo in sproščajo v vseh običajnih oblikah gorenja. Tvorijo se z oksidacijo atmosferskega dušika pri visokih temperaturah. V atmosfero pridejo preko avtomobilskih izpuhov, iz dimnikov peči, krematorijev, elektrarn in podobnih virov. Oksidi vključujejo didušikov oksid, dušikov oksid, dušikov dioksid, dušikov pentoksid in dušikovo kislino. Dušikovi oksidi v atmosferi preko mnogih reakcij tvorijo fotokemičen smog. (Vir: GILP96)
Prevod:
Oksidi, ki se tvorijo in sproščajo v vseh običajnih oblikah gorenja. Tvorijo se z oksidacijo atmosferskega dušika pri visokih temperaturah. V atmosfero pridejo preko avtomobilskih izpuhov, iz dimnikov peči, krematorijev, elektrarn in podobnih virov. Oksidi vključujejo didušikov oksid, dušikov oksid, dušikov dioksid, dušikov pentoksid in dušikovo kislino. Dušikovi oksidi v atmosferi preko mnogih reakcij tvorijo fotokemičen smog. (Vir: GILP96)
Nadrejeni izrazi:
1. anorganska snov 
Povezani izrazi:
1. plinasto onesnaževalo zraka 
Podrejeni izrazi:
1. dušikov dioksid 
2. dušikov monoksid 
3. dušikov oksid 
Prevodi izraza:
 (Basque) : 
nitrogeno-oxidoak 
 (Bulgarian) : 
Азотни оксиди 
 (Czech) : 
oxidy dusíku 
 (Danish) : 
kvælstofilter 
 (Dutch) : 
stikstofoxiden 
 (English) : 
nitrogen oxides 
 (English (United States)) : 
nitrogen oxides 
 (Estonian) : 
lämmastikoksiidid 
 (Finnish) : 
typpioksidit 
 (French) : 
oxydes d'azote 
 (German) : 
Stickstoffoxide 
 (Greek) : 
οξίδια του αζώτου 
 (Hungarian) : 
nitrogén-oxidok 
 (Italian) : 
ossidi di azoto 
 (Norwegian) : 
NOX 
 (Polish) : 
tlenki azotu 
 (Portuguese) : 
óxidos de azoto 
 (Russian) : 
оксиды азота 
 (Slovak) : 
oxidy dusíka 
 (Spanish) : 
oxidos de nitrógeno 
 (Swedish) : 
kväveoxider 
Komentarji in predlogi