arso | mop | eionet-si | eea Izberite jezik     
Prijava   
    
S-KPV
 Podatkovni viri
 Imenik okolja
 Besednjak - Gemet
Sorodne vsebine
Evroterm
GEMET - EIONET

  Izraz:   raba tal / land use
   Izraz v Evrotermu
Opis:
Izraz "raba tal" obsega prostorske vidike vseh človekovih dejavnosti, ki se odvijajo ali bi se lahko odvijale na določenem zemljišču, na določen način in z namenom, da služijo človekovim potrebam. (Vir: GOOD)
Prevod:
The term land use deals with the spatial aspects of all human activities on the land and with the way in which the land surface is adapted, or could be adapted, to serve human needs. (Source: GOOD)
Nadrejeni izrazi:
1. raba naravnih virov 
Povezani izrazi:
1. načrtovanje rabe tal 
2. raba tal 
3. turizem 
4. načrt rabe tal 
Prevodi izraza:
 (Basque) : 
lurrraren erabilera 
 (Bulgarian) : 
Земеползване 
 (Czech) : 
využití půdy 
 (Danish) : 
arealudnyttelse 
 (Dutch) : 
grondgebruik 
 (English (United States)) : 
land use 
 (Estonian) : 
maakasutus 
 (Finnish) : 
maankäyttö 
 (French) : 
affectation des sols 
 (German) : 
Flächennutzung 
 (Greek) : 
χρήση γης/έγγειος εκμετάλλευση 
 (Hungarian) : 
földhasználat 
 (Italian) : 
uso del territorio 
 (Norwegian) : 
arealbruk 
 (Polish) : 
planowanie przestrzenne 
 (Portuguese) : 
uso da terra 
 (Russian) : 
землепользование 
 (Slovak) : 
využitie územia 
 (Spanish) : 
uso del suelo 
 (Swedish) : 
markanvändning 
Komentarji in predlogi