arso | mop | eionet-si | eea Izberite jezik     
Prijava   
    
S-KPV
 Podatkovni viri
 Imenik okolja
 Besednjak - Gemet
Sorodne vsebine
Evroterm
GEMET - EIONET

  Izraz:   varstvo pokrajine/krajine / landscape protection
   Izraz v Evrotermu
Opis:
Oblikovanje in uveljavljanje strategij in ukrepov, ki so namenjeni za zaščito, ohranjanje, ustrezno rabo in obnovo naravnih virov, narave in elementov kulturne krajine. Še posebno za zaščito divjadi in različnih naravnih sistemov. (Vir: MOSGOV)
Prevod:
Elaboration and implementation of strategies and measures for the conservation, preservation, suitable use, and renewal of natural resources and nature or man-made components of landscape, in particular wildlife and natural systems of various standing. (Source: MOSGOV)
Nadrejeni izrazi:
1. varstvo naravnih območij 
Povezani izrazi:
1. ohranjanje pokrajine/krajine 
Prevodi izraza:
 (Basque) : 
paisaiaren babes 
 (Bulgarian) : 
Опазване на ландшафта 
 (Czech) : 
ochrana krajiny 
 (Danish) : 
landskabsbeskyttelse 
 (Dutch) : 
landschapsbescherming 
 (English (United States)) : 
landscape protection 
 (Estonian) : 
maastikukaitse 
 (Finnish) : 
maisemansuojelu 
 (French) : 
protection du paysage 
 (German) : 
Landschaftsschutz 
 (Greek) : 
προστασία του τοπίου 
 (Hungarian) : 
tájvédelem 
 (Italian) : 
protezione del paesaggio 
 (Norwegian) : 
landskapsvern 
 (Polish) : 
ochrona krajobrazu 
 (Portuguese) : 
protecção da paisagem 
 (Russian) : 
защита ландшафта 
 (Slovak) : 
ochrana krajiny 
 (Spanish) : 
protección del paisaje 
 (Swedish) : 
landskapsskydd 
Komentarji in predlogi