arso | mop | eionet-si | eea Choose the language     
Log in   
    
W-CDS
 Data sources
 Contacts
 Gemet
Narrowed content
Evroterm
GEMET - EIONET

  Term:   habitat / habitat, življenjski prostor
   Term in Evroterm
Description:
1) The locality in which a plant or animal naturally grows or lives. It can be either the geographical area over which it extends, or the particular station in which a specimen is found. 2) A physical portion of the environment that is inhabited by an organism or population of organisms. A habitat is characterized by a relative uniformity of the physical environment and fairly close interaction of all the biological species involved. In terms of region, a habitat may comprise a desert, a tropical forest, a prairie field, the Arctic Tundra or the Arctic Ocean. (Source: WRIGHT / GILP)
Translation:
1) Kraj, kjer naravno raste rastlina ali živi žival. Lahko se nahaja na širšem geografskem območju ali pa na točno določenem kraju, kjer je moč najti določen primerek. 2) Fizični del okolja, ki ga naseljujejo organizmi ali populacije organizmov. Za habitat je značilna enoličnost fizičnega okolja in tesna interakcija med biološkimi vrstami, ki se v njem nahajajo. Glede na regijo je lahko habitat puščava, tropski gozd, prerija, arktična tundra ali Severno Ledeno morje. (Vir: WRIGHT / GILP)
Broader terms:
1. synecology 
Narrower terms:
1. wildlife habitat 
2. animal habitat 
Translations:
 (Basque) : 
habitat 
 (Bulgarian) : 
Ареал, местообитание 
 (Czech) : 
stanoviště 
 (Danish) : 
habitat 
 (Dutch) : 
habitat 
 (English (United States)) : 
habitat 
 (Estonian) : 
elupaik, kasvukoht 
 (Finnish) : 
kasvuympäristö, elinpaikka 
 (French) : 
habitat 
 (German) : 
Habitat 
 (Greek) : 
οικότοπος/ενδιαίτημα 
 (Hungarian) : 
élohely 
 (Italian) : 
habitat 
 (Norwegian) : 
habitat 
 (Polish) : 
siedlisko 
 (Portuguese) : 
habitats 
 (Russian) : 
естественная среда 
 (Slovak) : 
habitat 
 (Spanish) : 
hábitat 
 (Swedish) : 
utbredningsområde; livsmiljö 
Webmaster