arso | mop | eionet-si | eea Izberite jezik     
Prijava   
    
S-KPV
 Podatkovni viri
 Imenik okolja
 Besednjak - Gemet
Sorodne vsebine
Evroterm
GEMET - EIONET

  Izraz:   genska banka / gene bank
   Izraz v Evrotermu
Opis:
Skladišče semen ali vegetativnega tkiva, shranjenega na nizki stopnji vlažnosti in na nizki temperaturi, tako se pomaga ohranjati genska raznovrstnost. Včasih se uporablja izraz semenska banka ali banka dednine, njihova vsebina izvira iz cele vrste primitivnih vrst in različnosti divjih posevkov. Mednarodna komisija za rastlinske genske vire (The International Board for Plant Genetic Resources-IBPGR), ustanovljena l. 1974, spodbuja zbiranje, dokumentiranje, vrednotenje, shranjevanje in eventualno uporabo genskih virov pomembnih rastlinskih vrst. Genske banke so predmet mednarodnega spora, saj shranjujejo semena, ki jih dobijo bogate industrijske države predvsem iz držav v razvoju, bogate države jih uporabljajo za razvoj novih posevkov. Namesto, da bi se slednje zgodilo po naravni poti preko več desetletij, s tradicionalnimi programom razmnoževanja rastlin z oploditvijo, je možno danes neposredno manipulirati z rastlinskimi geni, tako nastanejo gensko spremenjeni organizmi (Genetically modified organisms-GMO), to so rastline, ki so spremenjene tako, da so bolj odporne na bolezni, hitreje rastejo, dajejo večji pridelek, tako se poveča dobiček gojitelja rastlin in kmetovalca. (Vir: WRIGHT)
Prevod:
Storehouses of seeds or vegetative tissue, kept in low humidity and temperature, to help maintain genetic diversity. Sometimes known as seed banks or germ plasm banks. their contents mostly originate from a wide range of primitive strains and wild crop varieties. The International Board for Plant Genetic Resources (IBPGR), which was established in 1974, promotes the collection, documentation, evaluation, conservation and eventual use of genetic resources of significant plant species. Gene banks are the subject of international controversy because they contain seeds that have mostly been acquired from the developing countries by the industrially rich countries, where they have been used in breeding programmes to develop new strains. Instead of taking decades over a traditional plant breeding programme by fertilization, it is now possible to manipulate directly the genes of plants, creating genetically modified organisms (GMOs), which are plants modified to give a higher resistance to disease and improved growth and yields and, therefore, increase the profit of the plant breeder and farmer. (Source: WRIGHT)
Nadrejeni izrazi:
1. gensko inženirstvo 
Prevodi izraza:
 (Basque) : 
gene-banku 
 (Bulgarian) : 
Генна банка 
 (Czech) : 
banka genová 
 (Danish) : 
genbank 
 (Dutch) : 
genenbank 
 (English (United States)) : 
gene bank 
 (Estonian) : 
geenipank 
 (Finnish) : 
geenipankki 
 (French) : 
banque de gênes 
 (German) : 
Genbank 
 (Greek) : 
τράπεζα γονιδίων 
 (Hungarian) : 
génbank 
 (Italian) : 
banca di geni 
 (Norwegian) : 
genbank 
 (Polish) : 
bank genów 
 (Portuguese) : 
bancos de genes 
 (Russian) : 
банк генов 
 (Slovak) : 
génová banka 
 (Spanish) : 
banco de genes 
Komentarji in predlogi