arso | mop | eionet-si | eea Izberite jezik     
Prijava   
    
S-KPV
 Podatkovni viri
 Imenik okolja
 Besednjak - Gemet
Sorodne vsebine
Evroterm
GEMET - EIONET

  Izraz:   okolje / environment
   Izraz v Evrotermu
Opis:
Pojem, ki vključuje vse vidike človekove okolice, vpliva na posameznike in družbo. Evropska Unija je okolje definirala kot "kombinacijo elementov, katerih kompleksni odnosi ustvarijo okvir, okolje in pogoje za življenje posameznika in družbe; so taki, kot so, ali taki, kot jih občutimo". Okolje tako vsebuje zgrajeno okolje, naravno okolje in vse naravne vire, vključno z zrakom, zemljo in vodo. Vključuje tudi delovno okolje. (Vir: GILP96)
Prevod:
A concept which includes all aspects of the surroundings of humanity, affecting individuals and social groupings. The European Union has defined the environment as "the combination of elements whose complex interrelationships make up the settings, the surroundings and the conditions of life of the individual and of society, as they are or as they are felt". The environment thus includes the built environment, the natural environment and all natural resources, including air, land and water. It also includes the surroundings of the workplace. (Source: GILP96)
Podrejeni izrazi:
1. naravno okolje 
2. podeželsko okolje 
3. fizično okolje 
4. občutljivo okolje 
5. geofizikalno okolje 
Prevodi izraza:
 (Basque) : 
ingurugiro; ingurumen 
 (Bulgarian) : 
Околна среда 
 (Czech) : 
prostředí životní 
 (Danish) : 
miljø 
 (Dutch) : 
milieu 
 (English (United States)) : 
environment 
 (Estonian) : 
keskkond 
 (Finnish) : 
ympäristö 
 (French) : 
environnement 
 (German) : 
Umwelt 
 (Greek) : 
περιβάλλον 
 (Hungarian) : 
környezet 
 (Italian) : 
ambiente (in generale) 
 (Norwegian) : 
miljø 
 (Polish) : 
środowisko 
 (Portuguese) : 
ambiente 
 (Russian) : 
окружающая среда 
 (Slovak) : 
životné prostredie 
 (Spanish) : 
medio ambiente 
 (Swedish) : 
miljö 
Komentarji in predlogi