arso | mop | eionet-si | eea Izberite jezik     
Prijava   
    
S-KPV
 Podatkovni viri
 Imenik okolja
 Besednjak - Gemet
Sorodne vsebine
Evroterm
GEMET - EIONET

  Izraz:   kakovost okolja / environmental quality
   Izraz v Evrotermu
Opis:
Lastnosti in značilnosti okolja, bodisi splošne ali določene, ki vplivajo na ljudi in druge organizme. Kvaliteta okolja je splošen izraz, ki se lahko nanaša na: različne značilnosti, npr, čistost zraka in vode, onesnaževanje, hrup, dostop do odprtih prostorov in vizualni učinek stavb, ter potencialne učinke, ki jih imajo lahko te značilnosti na telesno in duševno zdravje. (Vir: LANDY)
Prevod:
Properties and characteristics of the environment, either generalized or local, as they impinge on human beings and other organisms. Environmental quality is a general term which can refer to: varied characteristics such as air and water purity or pollution, noise, access to open space, and the visual effects of buildings, and the potential effects which such characteristics may have on physical and mental health. (Source: LANDY)
Nadrejeni izrazi:
1. okoljska presoja/ocena 
Podrejeni izrazi:
1. kakovost zraka 
2. kakovost tal 
3. kakovost vode 
Prevodi izraza:
 (Basque) : 
ingurugiro-kalitate 
 (Bulgarian) : 
Качество на околната среда 
 (Czech) : 
kvalita prostředí životního 
 (Danish) : 
miljøkvalitet 
 (Dutch) : 
milieukwaliteit 
 (English (United States)) : 
environmental quality 
 (Estonian) : 
keskkonnakvaliteet 
 (Finnish) : 
ympäristön laatu 
 (French) : 
qualité de l'environnement 
 (German) : 
Umweltqualität 
 (Greek) : 
ποιότητα του περιβάλλοντος 
 (Hungarian) : 
környezetminoség 
 (Italian) : 
qualità dell'ambiente 
 (Norwegian) : 
miljøkvalitet 
 (Polish) : 
jakość środowiska 
 (Portuguese) : 
qualidade do ambiente 
 (Russian) : 
качество окружающей среды 
 (Slovak) : 
kvalita životného prostredia 
 (Spanish) : 
calidad ambiental 
 (Swedish) : 
miljökvalité 
Komentarji in predlogi