arso | mop | eionet-si | eea Izberite jezik     
Prijava   
    
S-KPV
 Podatkovni viri
 Imenik okolja
 Besednjak - Gemet
Sorodne vsebine
Evroterm
GEMET - EIONET

  Izraz:   okoljskogospodarska vprašanja / environmental economy issue
   Izraz v Evrotermu
Opis:
Vprašanja javnega pomena, ki vključujejo tako ravnanje z občinskimi ali državnimi finančnimi viri in v okviru tega varovanje naravnih virov. (Vir: RHW / OED)
Prevod:
A matter of public importance involving both a community's or a country's management of financial resources and its protection of natural resources. (Source: RHW / OED)
Povezani izrazi:
1. tržljivo dovoljenje 
Podrejeni izrazi:
1. ekološko knjigovodstvo 
2. okoljski pregled (v podjetju) 
3. ekonomsko-ekološka učinkovitost 
4. okoljski sklad 
5. okoljska spodbuda 
6. okoljska naložba 
7. okoljska borza 
8. ekonomsko vrednotenje/ocena (na področju varstva okolja) 
9. Svetovni sklad za okolje 
10. okoljski davek 
11. ovrednoteni element ekosistema 
12. pripravljenost plačati 
13. ekološko trgovanje 
14. okoljski trg 
15. okoljska ekonomika podjetij 
16. okoljski davčni inštrument 
Prevodi izraza:
 (Basque) : 
ingurugiro-ekonomiari buruzko gai; ingurugiro-ekonomiaren arazo 
 (Bulgarian) : 
Въпрос на екологичната икономика 
 (Czech) : 
problematika ekonomiky prostředí životního 
 (Danish) : 
miljøøkonomiske anliggender 
 (Dutch) : 
milieueconomische vraagstukken 
 (English (United States)) : 
environmental economy issue 
 (Estonian) : 
keskkonna majandusprobleem 
 (Finnish) : 
ympäristötalousasiat 
 (French) : 
enjeu économique de l'environnement 
 (German) : 
Umweltökonomische Angelegenheiten 
 (Greek) : 
ζητήματα (θέματα) περιβαλλοντικής οικονομίας 
 (Hungarian) : 
környezetgazdasági kérdés 
 (Italian) : 
aspetti di economia ambientale 
 (Norwegian) : 
økonomiske forhold i tilknytning til miljø 
 (Polish) : 
zagadnienie związane z ekonomiką środowiska 
 (Portuguese) : 
aspectos económicos (ambiente) 
 (Russian) : 
вопрос экономики окружающей среды 
 (Slovak) : 
problematika environmentálnej ekonómie 
 (Spanish) : 
problemas de economía ambiental 
 (Swedish) : 
miljöekonomiska frågor 
Komentarji in predlogi