arso | mop | eionet-si | eea Izberite jezik     
Prijava   
    
S-KPV
 Podatkovni viri
 Imenik okolja
 Besednjak - Gemet
Sorodne vsebine
Evroterm
GEMET - EIONET

  Izraz:   okoljski pregled / environmental auditing
   Izraz v Evrotermu
Opis:
Ocena narave in obseg dejanske ali možne škode ali izgube, ki jo povzroči delovni proces, razvojni program ali kakšen drug izdelek, kemikalija ali odpadek, raznim vidikom okolja. Pregledi so lahko namenjeni: preverjanju ali podreditvi okoljskim zahtevam; oceni splošnega tveganja; kot pomoč pri načrtovanju za bodoče izboljšave za varstvo okolja in omejevanje onesnaževanja. (Vir: GILP96)
Prevod:
An assessment of the nature and extent of any harm or detriment, or any possible harm or detriment, that may be inflicted on any aspect of the environment by any activity process, development programme, or any product, chemical, or waste substance. Audits may be designed to: verify or otherwise comply with environmental requirements; evaluate the effectiveness of existing environmental management systems; assess risks generally; or assist in planning for future improvements in environment protection and pollution control (Source: GILP96)
Nadrejeni izrazi:
1. okoljska presoja/ocena 
Podrejeni izrazi:
1. uspešnost poslovanja z vidika okolja 
2. okoljska ocena (okoljski pregled) 
Prevodi izraza:
 (Basque) : 
ingurugiro-ikuskaritza 
 (Bulgarian) : 
Одит на околната среда 
 (Czech) : 
audit environmentální 
 (Danish) : 
miljørevision 
 (Dutch) : 
milieudoorlichting 
 (English (United States)) : 
environmental auditing 
 (Estonian) : 
keskkonnaaudit 
 (Finnish) : 
ympäristövaikutusten tarkastus 
 (French) : 
audit d'environnement 
 (German) : 
Umweltaudit 
 (Greek) : 
περιβαλλοντική ελεγκτική 
 (Hungarian) : 
környezeti auditálás 
 (Italian) : 
verifica ambientale 
 (Norwegian) : 
miljørevisjon 
 (Polish) : 
przegląd środowiskowy 
 (Portuguese) : 
auditorias ambientais 
 (Russian) : 
проведение экологической ревизии 
 (Slovak) : 
environmentálny audit 
 (Spanish) : 
auditoría ambiental 
 (Swedish) : 
miljörevision 
Komentarji in predlogi