arso | mop | eionet-si | eea Izberite jezik     
Prijava   
    
S-KPV
 Podatkovni viri
 Imenik okolja
 Besednjak - Gemet
Sorodne vsebine
Evroterm
GEMET - EIONET

  Izraz:   okoljska presoja/ocena / environmental assessment
   Izraz v Evrotermu
Opis:
Vrednotenje ali presoja okoljskih ali naravnih virov. (Vir: RHW)
Prevod:
The evaluation or appraisal of ecological or natural resources. (Source: RHW)
Povezani izrazi:
1. ovrednoteni element ekosistema 
Podrejeni izrazi:
1. ocena ekoloških razmer 
2. okoljski pregled 
3. okoljski kriterij 
4. kakovost okolja 
5. ocena okoljskega tveganja 
6. presoja vplivov na okolje 
7. ocena/presoja onesnaževal 
8. ocena (razpoložljivih) virov 
9. ocena tehnologije 
10. toksikološka ocena/presoja 
11. ocena naravne dediščine 
12. področna ocena 
Prevodi izraza:
 (Basque) : 
ingurugiroaren ebaluazio 
 (Bulgarian) : 
Оценка на околната среда 
 (Czech) : 
hodnocení prostředí životního 
 (Danish) : 
miljøvurdering 
 (Dutch) : 
milieuevaluatie 
 (English (United States)) : 
environmental assessment 
 (Estonian) : 
keskkonnahinnang 
 (Finnish) : 
ympäristöarviointi 
 (French) : 
évaluation environnementale 
 (German) : 
Umweltbewertung 
 (Greek) : 
περιβαλλοντική αξιολόγηση 
 (Hungarian) : 
környezetértékelés 
 (Italian) : 
valutazione ambientale 
 (Norwegian) : 
miljøvurdering 
 (Polish) : 
ocena środowiska 
 (Portuguese) : 
avaliação ambiental 
 (Russian) : 
оценка состояния окружающей среды 
 (Slovak) : 
environmentálne hodnotenie 
 (Spanish) : 
evaluación ambiental 
 (Swedish) : 
miljöbedömning 
Komentarji in predlogi