arso | mop | eionet-si | eea Izberite jezik     
Prijava   
    
S-KPV
 Podatkovni viri
 Imenik okolja
 Besednjak - Gemet
Sorodne vsebine
Evroterm
GEMET - EIONET

  Izraz:   vrsta ekosistema / ecosystem type
   Izraz v Evrotermu
Opis:
Ekosisteme lahko razdelimo po več kriterijih: z vidika vira energije lahko ločimo dva večja tipa ekosistemov. Avtotrofni ekosistemi vsebujejo primarne proizvajalce kot glavno komponento, sončna svetloba jim služi kot največji energijski vir; heterotrofni ekosistemi so odvisni od že izoblikovane organske snovi, ki pride iz avtotrofnih ekosistemov od drugod. Ekosisteme lahko delimo tudi na kopne, morske in sladkovodne. (Vir: PARCOR)
Prevod:
Ecosystems can be classified according to various criteria: from the point of view of energy source, two major types of ecosystems can be distinguished. Autotrophic ecosystems have primary producers as a principal component and sunlight has the major initial energy source; etherotrophic ecosystems depend upon preformed organic matter that is imported from autotrophic ecosystems elsewhere. Ecosystems can also be classified in terrestrial, marine and freshwater. (Source: PARCOR)
Nadrejeni izrazi:
1. ekologija 
Povezani izrazi:
1. ekosistem 
2. ekotip 
Podrejeni izrazi:
1. vodni ekosistem 
2. ekosistem mednarodnega pomena 
3. kopenski ekosistem 
Prevodi izraza:
 (Basque) : 
ekosistema-mota 
 (Bulgarian) : 
Тип екосистема 
 (Czech) : 
typ ekosystému 
 (Danish) : 
typer af økosystemer 
 (Dutch) : 
soort ecosysteem 
 (English (United States)) : 
ecosystem type 
 (Estonian) : 
ökosüsteemitüüp 
 (Finnish) : 
ekosysteemityypit 
 (French) : 
type d'écosystème 
 (German) : 
Ökosystemtyp 
 (Greek) : 
είδη οικοσυστημάτων 
 (Hungarian) : 
ökoszisztéma típus 
 (Italian) : 
tipo di ecosistema 
 (Norwegian) : 
økosystemtype 
 (Polish) : 
rodzaj ekosystemu 
 (Portuguese) : 
tipos de ecossistemas 
 (Russian) : 
тип экосистемы 
 (Slovak) : 
typ ekosystému 
 (Spanish) : 
tipos de ecosistema 
 (Swedish) : 
typer av ekosystem 
Komentarji in predlogi