arso | mop | eionet-si | eea Izberite jezik     
Prijava   
    
S-KPV
 Podatkovni viri
 Imenik okolja
 Besednjak - Gemet
Sorodne vsebine
Evroterm
GEMET - EIONET

  Izraz:   ekološki parameter / ecological parameter
   Izraz v Evrotermu
Opis:
Spremenljivka, merljiva lastnost, katere vrednost je določena z značilnostmi ekosistema. (Vir: EPAGLOa)
Prevod:
A variable, measurable property whose value is a determinant of the characteristics of an ecosystem. (Source: EPAGLOa)
Nadrejeni izrazi:
1. ekologija 
Podrejeni izrazi:
1. abiotski dejavnik 
2. aerobne razmere 
3. anaerobne razmere 
4. biorazpoložljivost 
5. biotska raznovrstnost 
6. biogeokemijski cikel 
7. biološka lastnost/značilnost 
8. biološka proizvodnja 
9. biomasa 
10. biotski dejavnik 
11. ekološka nosilnost (sprejemljivost okolja) 
12. klimaks 
13. ekološko obilje 
14. ekološko ravnovesje 
15. ekološki dejavnik, ekološki faktor 
16. ekološka niša 
17. genska raznovrstnost 
18. genska sprememba 
19. pojavi na zemeljskem površju 
20. ravnovesje snovi 
21. hranilna snov, hranilo 
22. vrsta 
23. rastlinski pokrov 
Prevodi izraza:
 (Basque) : 
parametro ekologiko 
 (Bulgarian) : 
Екологичен параметър 
 (Czech) : 
parametr ekologický 
 (Danish) : 
økologisk parameter 
 (Dutch) : 
ecologische parameter 
 (English (United States)) : 
ecological parameter 
 (Estonian) : 
ökoloogiline näitaja 
 (Finnish) : 
ekologinen parametri 
 (French) : 
paramètre écologique 
 (German) : 
Ökologischer Parameter 
 (Greek) : 
οικολογική παράμετρος 
 (Hungarian) : 
ökológiai paraméter 
 (Italian) : 
parametro ecologico 
 (Norwegian) : 
økologisk parameter 
 (Polish) : 
parametr ekologiczny 
 (Portuguese) : 
parâmetros ecológicos 
 (Russian) : 
экологический параметр 
 (Slovak) : 
ekologický parameter 
 (Spanish) : 
parámetro ecológico 
 (Swedish) : 
ekologisk parameter 
Komentarji in predlogi