arso | mop | eionet-si | eea Izberite jezik     
Prijava   
    
S-KPV
 Podatkovni viri
 Imenik okolja
 Besednjak - Gemet
Sorodne vsebine
Evroterm
GEMET - EIONET

  Izraz:   ekološka niša / ecological niche
   Izraz v Evrotermu
Opis:
1) Prostor, ki ga naseljujejo vrste, pomeni tako fizični prostor kot funkcijsko vlogo, ki jo imajo te vrste. 2) Ekološka niša se nanaša na značilnosti nekega okolja, ki priskrbi vso temeljno prehrano in varstvo za stalno preživetje določene rastlinske ali živalske vrste. Razen hrane in zavetja ni dolgoročne grožnje za njihov obstoj pred morebitnimi plenilci, paraziti in tekmeci. Koncept ekološke niše presega idejo o življenjskem habitatu vrst. (Vir: LBC / WRIGHT)
Prevod:
1) The space occupied by a species, which includes both the physical space as well as the functional role of the species. 2) Ecological niche refers to the characteristics of an environment that provides all the essential food and protection for the continued survival of a particular species of flora or fauna. In addition to food and shelter, there is no long-term threat to existence in that place from potential predators, parasites and competitors. The concept of the ecological niche goes a long way beyond the idea of the species habitat. (Source: LBC / WRIGHT)
Nadrejeni izrazi:
1. ekološki parameter 
Prevodi izraza:
 (Basque) : 
txoko ekologiko 
 (Bulgarian) : 
Екологична ниша 
 (Czech) : 
lokalita přírodní vhodná 
 (Danish) : 
økologisk niche 
 (Dutch) : 
ecologische niche 
 (English (United States)) : 
ecological niche 
 (Estonian) : 
ökoloogiline nišš, ökonišš, nišš 
 (Finnish) : 
ekologinen lokero 
 (French) : 
niche écologique 
 (German) : 
Ökologische Nische 
 (Greek) : 
οικολογική φωλεά 
 (Hungarian) : 
ökológiai élohelyrész 
 (Italian) : 
nicchia ecologica 
 (Norwegian) : 
økologisk nisje 
 (Polish) : 
nisza ekologiczna 
 (Portuguese) : 
nicho ecológico 
 (Russian) : 
экологическая ниша 
 (Slovak) : 
ekologická nika 
 (Spanish) : 
nicho ecológico 
 (Swedish) : 
ekologisk nisch 
Komentarji in predlogi