arso | mop | eionet-si | eea Izberite jezik     
Prijava   
    
S-KPV
 Podatkovni viri
 Imenik okolja
 Besednjak - Gemet
Sorodne vsebine
Evroterm
GEMET - EIONET

  Izraz:   ocena ekoloških razmer / ecological assessment
   Izraz v Evrotermu
Opis:
Oceno ekoloških razmer sestavlja monitoring trenutnih in spremenljivih razmer ekoloških virov, od katerih je odvisno ali bo nek ekosistem preživel ali ne, z monitoringom se to nepristransko presodi; bolje razumeti strukturo in funkcijo ekosistemov z namenom izboljšati možnosti ravnanja; razvoj modelov, ki napovedujejo odziv ekosistemov na spremembe, ki so rezultat s strani človeka povzročenega stresa, in ki omogočajo oceniti možnosti ravnanja z ekosistemi ter obenem oceniti ekološke posledice takega ravnanja, na podlagi vsega tega lahko ljudje, ki sprejemajo odločitve, bolje razumejo posledice določene izbrane strategije ravnanja. (Vir: ESEPA)
Prevod:
Ecological assessment consists in monitoring the current and changing conditions of ecological resources from which success or failure of the ecosystem can be judged without bias; understanding more fully the structure and function of ecosystems in order to develop improved management options; developing models to predict the response of ecosystems to changes resulting from human-induced stress from which possible ecosystem management strategies can be assessed and assessing the ecological consequences of management actions so that decisionmakers can best understand the outcomes of choosing a particular management strategy. (Source: ESEPA)
Nadrejeni izrazi:
1. okoljska presoja/ocena 
Podrejeni izrazi:
1. okoljski pregled (v podjetju) 
Prevodi izraza:
 (Basque) : 
ebaluazio ekologiko 
 (Bulgarian) : 
Екологична оценка 
 (Czech) : 
hodnocení ekologické 
 (Danish) : 
miljøvurdering 
 (Dutch) : 
ecologische beoordeling 
 (English (United States)) : 
ecological assessment 
 (Estonian) : 
ökoloogiline hindamine 
 (Finnish) : 
ekologinen arviointi 
 (French) : 
évaluation écologique 
 (German) : 
Ökologische Bewertung 
 (Greek) : 
οικολογική αξιολόγηση 
 (Hungarian) : 
ökológiai értékelés 
 (Italian) : 
valutazione ecologica 
 (Norwegian) : 
økologisk taksering 
 (Polish) : 
ocena ekologiczna 
 (Portuguese) : 
avaliação ecológica 
 (Russian) : 
экологическая оценка 
 (Slovak) : 
ekologické hodnotenie 
 (Spanish) : 
evaluación ecológica 
 (Swedish) : 
miljöbedömning 
Komentarji in predlogi