arso | mop | eionet-si | eea Choose the language     
Log in   
    
W-CDS
 Data sources
 Contacts
 Gemet
Narrowed content
Evroterm
GEMET - EIONET

  Term:   habitat destruction / uničenje habitata
   Term in Evroterm
Description:
Destruction of wildlife habitats by increasing pressure for land by fast-growing human populations, pollution and over-exploitation. Whole species or populations of plants and animals have disappeared causing a loss of genetic resource that is not only regrettable from an aesthetic or philosophical point of view but also threatens man's food supply. Habitat loss takes several forms: outright loss of areas used by wild species; degradation, for example, from vegetation removal and erosion, which deprive native species of food, shelter, and breeding areas; and fragmentation, when native species are squeezed onto small patches of undisturbed land surrounded by areas cleared for agriculture and other purposes. (Source: WPR / WRES)
Translation:
Uničevanje življenjskih okolij prostoživečih živali poteka z naraščajočimi pritiski hitro rastočega števila prebivalstva, zaradi onesnaževanja in prevelike izrabe. Izginjajo celotne rastlinske in živalske vrste ter populacije, kar pomeni veliko izgubo genskih virov. To ni vredno obžalovanja zgolj iz estetskega ali filozofskega vidika, saj uničevanje habitatov ogroža tudi človekove zaloge hrane. Izguba habitatov se pojavlja v treh oblikah: popolna izguba območij, ki jih poseljujejo divje živalske in rastlinske vrste; degradacija, npr. zaradi odstranitve rastlinstva se poveča učinek erozije, kar avtohtone vrste prikrajša za hrano, kritje in za območja, kjer se razmnožujejo; fragmentacija, avtohtone vrste so se prisiljene umakniti na zaplate neokrnjene narave, ki jih obkrožajo ozemlja, ki so jih namenili za kmetijstvo in drugo rabo. (Vir: WPR / WRES)
Broader terms:
1. effect on the environment 
Translations:
 (Basque) : 
habitat-hondamen; habitat-suntsidura 
 (Bulgarian) : 
Разрушаване на ареала 
 (Czech) : 
zničení biotopu 
 (Danish) : 
ødelæggelse af habitat 
 (Dutch) : 
vernietiging van het natuurlijk woongebied 
 (English (United States)) : 
habitat destruction 
 (Estonian) : 
elupaikade (kasvukohtade) hävitamine 
 (Finnish) : 
elinympäristön tuhoutuminen 
 (French) : 
destruction de l'habitat 
 (German) : 
Zerstörung des Lebensraums 
 (Greek) : 
καταστροφή οικοτόπου 
 (Hungarian) : 
élohely rombolás 
 (Italian) : 
distruzione di habitat 
 (Norwegian) : 
habitatødeleggelse 
 (Polish) : 
niszczenie siedlisk 
 (Portuguese) : 
destruição do habitat 
 (Russian) : 
разрушение природной среды 
 (Slovak) : 
deštrukcia biotopu 
 (Spanish) : 
destrucción de hábitat 
 (Swedish) : 
förstöring av livsmiljö 
Webmaster