arso | mop | eionet-si | eea Izberite jezik     
Prijava   
    
S-KPV
 Podatkovni viri
 Imenik okolja
 Besednjak - Gemet
Sorodne vsebine
Evroterm
GEMET - EIONET

  Izraz:   podnebje, klima / climate
   Izraz v Evrotermu
Opis:
Povprečne vremenske razmere v nekem predelu sveta. Številni vidiki geografije Zemlje vplivajo na podnebje. Območja ekvatorialnih in bližnjih širin so toplejša od območij polarnih širin, ker vpadni kot sončnih žarkov vpliva na globalno cirkulacijo velikih zračnih mas. Hladen zrak se nad poli usede in potuje po zemeljskem površju proti ekvatorju. Hladen zrak se v nižjih geografskih širinah podriva pod bolj redek toplejši zrak, ki se zaradi tega dviga in potuje proti polom, kjer se bo ohladil in spustil. (Vir: WRIGHT)
Prevod:
The average weather condition in a region of the world. Many aspects of the Earth's geography affect the climate. Equatorial, or low, latitudes are hotter than the polar latitudes because of the angle at which the rays of sunlight arrive at the Earth's surface. The difference in temperature at the equator and at the poles has an influence on the global circulation of huge masses of air. Cool air at the poles sinks and spreads along the surface of the Earth towards the equator. Cool air forces its way under the lower density warmer air in the lower regions, pushing the lighter air up and toward the poles, where it will cool and descend. (Source: WRIGHT)
Povezani izrazi:
1. abiotski dejavnik 
2. podnebni vpliv 
3. podnebni poskus/eksperiment 
4. podnebni pas 
5. sezonsko nihanje 
Podrejeni izrazi:
1. podnebni tip 
2. podnebne spremembe 
3. podnebni dejavnik 
4. meteorološki pojav 
5. mikroklima 
6. vreme 
Prevodi izraza:
 (Basque) : 
klima 
 (Bulgarian) : 
Климат 
 (Czech) : 
podnebí 
 (Danish) : 
klima 
 (Dutch) : 
klimaat 
 (English (United States)) : 
climate 
 (Estonian) : 
kliima 
 (Finnish) : 
ilmasto 
 (French) : 
climat 
 (German) : 
Klima 
 (Greek) : 
κλίμα 
 (Hungarian) : 
éghajlat 
 (Italian) : 
clima 
 (Norwegian) : 
klima 
 (Polish) : 
klimat 
 (Portuguese) : 
clima 
 (Russian) : 
климат 
 (Slovak) : 
klíma 
 (Spanish) : 
clima 
 (Swedish) : 
klimat 
Komentarji in predlogi