arso | mop | eionet-si | eea Izberite jezik     
Prijava   
    
S-KPV
 Podatkovni viri
 Imenik okolja
 Besednjak - Gemet
Sorodne vsebine
Evroterm
GEMET - EIONET

  Izraz:   ogrožena vrsta / category of endangered species
   Izraz v Evrotermu
Opis:
Tisti primerki flore in favne na tem planetu, ki jim grozi izumrtje. Lov in krivolov, ki vzdržujeta trgovino s slonovino, rogovi, kožami, krznom in perjem, pomenita že dolgo nevarnost že tako ogroženim vrstam. Onesnaževanje, ekspanzija kmetijstva, izginjanje močvirij, krčenje gozdov in druge erozije življenjskih okolij predstavljajo nove nevarnosti. Delovanje človeka je bilo krivo za izumrtje mnogih živalskih in rastlinskih vrst v preteklih dveh stoletjih. (Vir: WRIGHT)
Prevod:
Those of the planet's flora and fauna which are threatened with extinction. Hunting and poaching to fuel the trade in ivory, horn, skins, fur and feathers have long been a threat to already endangered species. Pollution, agricultural expansion, loss of wetlands, deforestation and other erosion of habitats have been added to the hazards. Human activity was responsible for most of the animals and plants known to have been lost in the past two centuries. (Source: WRIGHT)
Nadrejeni izrazi:
1. varovanje/zaščita okolja 
Povezani izrazi:
1. vrsta 
Podrejeni izrazi:
1. ogrožena vrsta (IUCN) 
2. izumrle vrste 
3. manj ogrožene vrste (kategorija ogroženosti po IUCN) 
4. zavarovana vrsta 
5. redka vrsta 
6. izginula vrsta 
7. ranljiva vrsta (IUCN) 
Prevodi izraza:
 (Basque) : 
galzoriko espeziearen kategoria 
 (Bulgarian) : 
Категория застрашени видове 
 (Czech) : 
kategorie druhů ohrožených 
 (Danish) : 
kategori af udryddelsestruede arter 
 (Dutch) : 
bedreigde soorten 
 (English (United States)) : 
category of endangered species 
 (Estonian) : 
eriti ohustatud liigid 
 (Finnish) : 
uhanalaisten lajien luokka 
 (French) : 
catégorie d'espèce menacée d'extinction 
 (German) : 
Kategorie der bedrohten Arten 
 (Greek) : 
κατηγορία απειλούμενου με εξαφάνιση είδους 
 (Hungarian) : 
veszélyeztetett fajok kategóriája 
 (Italian) : 
categoria delle specie minacciate 
 (Norwegian) : 
kategori av truet art 
 (Polish) : 
gatunek chroniony 
 (Portuguese) : 
espécies em vias de extinção (categorias) 
 (Russian) : 
исчезающий вид 
 (Slovak) : 
kategória ohrozených druhov 
 (Spanish) : 
categoría de especie amenazada 
 (Swedish) : 
kategori av utrotningshotade djur 
Komentarji in predlogi