arso | mop | eionet-si | eea Izberite jezik     
Prijava   
    
S-KPV
 Podatkovni viri
 Imenik okolja
 Besednjak - Gemet
Sorodne vsebine
Evroterm
GEMET - EIONET

  Izraz:   ogljikov dioksid / carbon dioxide
   Izraz v Evrotermu
Opis:
Brezbarven plin z rahlim vonjem in okusom. Atmosferski ogljikov dioksid je vir ogljika za rastline. Ker je ogljikov dioksid težji od zraka in ne omogoča gorenja, se ga uporablja za gasilne aparate. Je naravna sestavina ozračja, sam po sebi relativno neškodljiv, vendar igra pomembno vlogo pri pojavu tople grede. Nastaja pri procesu gorenja fosilnih goriv, ko ogljik v gorivih reagira s kisikom. Nastaja tudi pri dihalnem procesu živih bitij. Nujno potreben je za prehranjevanje rastlin, v oceanih je fitoplankton zmožen absorbirati in sprostiti velike količine tega plina. (Vir: UVAROV / GILP96)
Prevod:
A colourless gas with a faint tingling smell and taste. Atmospheric carbon dioxide is the source of carbon for plants. As carbon dioxide is heavier than air and does not support combustion, it is used in fire extinguishers. It is a normal constituent of the atmosphere, relatively innocuous in itself but playing an important role in the greenhouse effect. It is produced during the combustion of fossil fuels when the carbon content of the fuels reacts with the oxygen during combustion. It is also produced when living organisms respire. It is essential for plant nutrition and in the ocean phytoplankton is capable of absorbing and releasing large quantities of the gas. (Source: UVAROV / GILP96)
Nadrejeni izrazi:
1. anorganska snov 
Povezani izrazi:
1. toplogredni plin 
Podrejeni izrazi:
1. karbonat 
Prevodi izraza:
 (Basque) : 
karbono dioxido; karbono(IV) oxido 
 (Bulgarian) : 
Въглероден двуокис 
 (Czech) : 
oxid uhličitý 
 (Danish) : 
carbondioxid 
 (Dutch) : 
kooldioxide 
 (English (United States)) : 
carbon dioxide 
 (Estonian) : 
süsinikdioksiid, süsihappegaas 
 (Finnish) : 
hiilidioksidi 
 (French) : 
dioxyde de carbone 
 (German) : 
Kohlendioxid 
 (Greek) : 
διοξίδιο του άνθρακα 
 (Hungarian) : 
szén-dioxid 
 (Italian) : 
diossido di carbonio 
 (Norwegian) : 
karbondioksid 
 (Polish) : 
dwutlenek węgla 
 (Portuguese) : 
dióxido de carbono 
 (Russian) : 
диоксид углерода 
 (Slovak) : 
oxid uhličitý 
 (Spanish) : 
dióxido de carbono 
 (Swedish) : 
koldioxid 
Komentarji in predlogi