arso | mop | eionet-si | eea Izberite jezik     
Prijava   
    
S-KPV
 Podatkovni viri
 Imenik okolja
 Besednjak - Gemet
Sorodne vsebine
Evroterm
GEMET - EIONET

  Izraz:   občutljivo okolje / sensitive environment
   Izraz v Evrotermu
Opis:
Vsak kos zemlje, velik ali majhen, pod javnim ali zasebnim nadzorom, ki je že oziroma bi s hitrim dejanjem lahko dosegel zaželene okoljske lastnosti. Te lastnosti prispevajo k obdržanju in/ali ustvarjanju habitatov za prostoživeče živali in rastline, k trdnosti prsti, zadrževanju ali obnavljanju vode, k rastlinski plasti in podobnim življenjskim ekološkim funkcijam. Okoljsko občutljiva področja so lahko majhne zaplate ali prostrane pokrajinske posebnosti. Vključujejo lahko redke in običajne habitate, rastline in živali. (Vir: DUNSTE)
Prevod:
Any parcel of land, large or small, under public or private control, that already has, or with remedial action could achieve, desirable environmental attributes. These attributes contribute to the retention and/or creation of wildlife habitat, soils stability, water retention or recharge, vegetative cover, and similar vital ecological functions. Environmentally sensitive areas range in size from small patches to extensive landscape features. They can include rare or common habitats, plants and animals. (Source: DUNSTE)
Nadrejeni izrazi:
1. okolje 
Prevodi izraza:
 (Basque) : 
ingurune sentikor 
 (Bulgarian) : 
Чувствителна околна среда 
 (Czech) : 
prostředí citlivé 
 (Danish) : 
følsomt miljø 
 (Dutch) : 
gevoelige omgeving 
 (English (United States)) : 
sensitive environment 
 (Estonian) : 
tundlik keskkond 
 (Finnish) : 
herkkä ympäristö 
 (French) : 
milieu sensible 
 (German) : 
Empfindliche Umwelt 
 (Greek) : 
ευαίσθητο περιβάλλον 
 (Hungarian) : 
érzékeny környezet 
 (Italian) : 
ambiente sensibile 
 (Norwegian) : 
sensitivt miljø 
 (Polish) : 
środowisko wrażliwe 
 (Portuguese) : 
ambiente sensível 
 (Russian) : 
неустойчивая среда 
 (Slovak) : 
citlivé prostredie 
 (Spanish) : 
medio ambiente sensible 
 (Swedish) : 
känslig miljö 
Komentarji in predlogi