arso | mop | eionet-si | eea Izberite jezik     
Prijava   
    
S-KPV
 Podatkovni viri
 Imenik okolja
 Besednjak - Gemet
Sorodne vsebine
Evroterm
GEMET - EIONET
   Urša Mežan  
Naslov: Vojkova 1b,  1000  Ljubljana,  Slovenija
Uradne ure:
E-pošta: Telefon: Faks:
ursa.mezan@gov.si
+386 1 280 4018
+386 1 280 4025
Spletišče:
Govori: Slovenski
Dejavnost:
Nadrejena ustanova:
Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO)
Podrejene ustanove:
Podrejene osebe:
Podatkovni viri:
Register naravnih vrednot
Izrazi iz GEMETa:
geografski informacijski sistemvarstvo narave
Komentarji in predlogi