arso | mop | eionet-si | eea Izberite jezik     
Prijava   
    
S-KPV
 Podatkovni viri
 Imenik okolja
 Besednjak - Gemet
Sorodne vsebine
Evroterm
GEMET - EIONET
   Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO)  
Naslov: Vojkova 1b,  1000  Ljubljana,  Slovenija
Uradne ure: http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/uradne%20ure/
E-pošta: Telefon: Faks:
gp.arso@gov.si
+386 1 478 4000
+386 1 478 4052
Spletišče: http://www.arso.gov.si/
Dejavnost:
agencija za okolje, upravni organ, organ v sestavi, varstvo okolja, meteorologija, monitoring, upravljanje z vodami, geofizika
Nadrejena ustanova:
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP)
Podrejene ustanove:
SušaFON
Podrejene osebe:
Mišo Andjelov
Marjan Bat
Aleška Bernot Pernarčič
Katja Buda
Irena Cvitanič
Miha Demšar
Mojca Dobnikar Tehovnik
Jurij Fašing
Mateja Gjerek
Branka Hlad

(Naslednjih 10 zadetkov >>)
Podatkovni viri:
Analiza odškodninskih zahtevkov za škodo, ki so jo povzročile živali zavarovanih prostoživečih živalskih vrst v letu 2010
Aplikacija ravnanje z odpadki - vloge
Arhiv meteoroloških podatkov
Atlas okolja
Avtomatske meritve kakovosti zraka
Banka hidroloških podatkov - površinske vode
Baza o snoveh, ki povzročajo tanjšanje ozonske plasti
Baza podatkov o višinah morja
Državne evidence izpustov onesnaževal v zrak
EWN-SI - Digitalne informacije o vodah - 1.faza
Izrazi iz GEMETa:
agencija/urad za varstvo okoljaupravna inštitucija/organ za okoljeupravni organupravni postopek
Komentarji in predlogi