arso | mop | eionet-si | eea Izberite jezik     
Prijava   
    
S-KPV
 Podatkovni viri
 Imenik okolja
 Besednjak - Gemet
Sorodne vsebine
Evroterm
GEMET - EIONET

  Izraz:   varnost / safety
   Izraz v Evrotermu
Opis:
Zavarovanost pred škodo, poškodbami, nevarnostjo ali tveganjem. Pogosto je to posledica načrtovanih meritev in priprav. (Vir: RHW)
Prevod:
The state of being secure from harm, injury, danger or risk, often as a result of planned measures or preparations. (Source: RHW)
Podrejeni izrazi:
1. mednarodna varnost 
2. omilitveni ukrep 
3. ocena tveganja 
4. varnostni ukrep 
5. varnostni predpis 
6. varnostni sistem 
7. krizno upravljanje 
8. ocenitev škode 
Prevodi izraza:
 (Basque) : 
segurtasun 
 (Bulgarian) : 
Безопасност 
 (Czech) : 
bezpečnost 
 (Danish) : 
sikkerhed 
 (Dutch) : 
veiligheid 
 (English (United States)) : 
safety 
 (Estonian) : 
ohutus, julgeolek, turvalisus 
 (Finnish) : 
turvallisuus 
 (French) : 
sécurité 
 (German) : 
Sicherheit 
 (Greek) : 
ασφάλεια 
 (Hungarian) : 
biztonság 
 (Italian) : 
sicurezza 
 (Norwegian) : 
sikkerhet 
 (Polish) : 
bezpieczeństwo 
 (Portuguese) : 
segurança 
 (Russian) : 
безопасность 
 (Slovak) : 
bezpečnosť 
 (Spanish) : 
seguridad 
 (Swedish) : 
säkerhet 
Komentarji in predlogi